बजार

हामीसँग घरेलु बजार र विदेशी बजारमा ग्राहकहरू छन्। हाम्रो मुख्य बिक्री बजार:

उत्तर अमेरिका २०.००%

पश्चिमी यूरोप 10.00%

ओशिनिया 10.00%

दक्षिण अमेरिका २.००%

दक्षिणपूर्व एशिया २५.००%

मध्य पूर्व 25.00%

पूर्वी यूरोप 5.00%

पूर्वी एशिया 3.00%